بهار 1
مجلات

اخبار اختصاصی

جلسه دفاع از پروپوزال دکتر فرزاد ماشینچی - دکتر احسان سلطانی - دکتر میلاد شعاع کاظمی - دکتر امید ساداتی

جلسه دفاع از پروپوزال دکتر فرزاد ماشینچی - دکتر احسان سلطانی - دکتر میلاد شعاع کاظمی - دکتر امید ساداتی

1401/03/04
جلسه دفاع از پایان نامه دکتر حسین رونقی دکتر امین آبادی دستیاران ارتوپدی - دکتر نسیم دژگر - دکتر علی رضایتی (دانشجویان دکتری حرفه ای) و پروپوزال پایان نامه دکتر سعید ملکی (دستیار ارتوپدی)

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر حسین رونقی دکتر امین آبادی دستیاران ارتوپدی - دکتر نسیم دژگر - دکتر علی رضایتی (دانشجویان دکتری حرفه ای) و پروپوزال پایان نامه دکتر سعید ملکی (دستیار ارتوپدی)

1401/01/17
جلسه دفاع از پروپوزال طرح پژوهشی دکتر کامران عزتی،پروپوزال طرح - پایان نامه دکتر غلامرضا مسرور و پروپوزال پایان نامه دکتر کاوه پورحاجی

جلسه دفاع از پروپوزال طرح پژوهشی دکتر کامران عزتی،پروپوزال طرح - پایان نامه دکتر غلامرضا مسرور و پروپوزال پایان نامه دکتر کاوه پورحاجی

1401/01/17
جلسه دفاع از پروپوزال دکتر امین فولادپور دستیار رشته ارتوپدی

جلسه دفاع از پروپوزال دکتر امین فولادپور دستیار رشته ارتوپدی

1400/10/21
جلسه دفاع از پروپوزال دکتر امیر فرهنگی دستیار رشته ارتوپدی

جلسه دفاع از پروپوزال دکتر امیر فرهنگی دستیار رشته ارتوپدی

1400/10/02
وبینار پزشکی تازه های تشخیص و درمان استئو پروز

وبینار پزشکی تازه های تشخیص و درمان استئو پروز

1400/08/30
وبینار پزشکی بازساختی در ارتوپدی

وبینار پزشکی بازساختی در ارتوپدی

1400/08/30
 کنگره بین المللی انجمن جراحان ارتوپدی ایران

کنگره بین المللی انجمن جراحان ارتوپدی ایران

1400/08/11
جلسه دفاع از پروپوزال  پایان نامه

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه

1400/05/04
آرشیو
آرشیو
آرشیو