روند تاسیس مرکز

مسئله سلامت انسان یکی از مسائل بنیادین جوامع توسعه یافته و درحال توسعه است. این مهم از آن رو بیشتر اهمیت پیدا می کند که تاثیرات مخرب فیزیکی و روحی آن برای فرد بیمار و مشکلات اقتصادی ناشی از آن بسیار نگران کننده است. بنابراین ضرورت پیشگیری و درمان صحیح بیماران برکسی پوشیده نمی ماند. گرچه صنعتی شدن جهان و شتاب روز افزون آن با اختراعاتی چون قطار ، اتومبیل ، هواپیما ، ابزارآلات صنعتی و ... زندگی آدمی را با رفاه و آسایش بیشتری همراه کرده است اما مانند هر پدیده دیگر معایبی را هم به همراه داشته است. تصادفات جاده ای و آسیب های ناشی از ابزار صنعتی هر روزه تعداد بیشماری از مردم دنیا را متضرر می کند. بدیهی است در چنین شرایطی شناخت و درمان و مقدم بر آن پیشگیری از بیماری های ناشی از تروما و یا زندگی صنعتی لازم و حتی ضروری به نظر می رسد. با عنایت به این مهم و تجربیات چند ساله استادان رشته ارتوپدی تصمیم برآن شد با توجه به اهمیت داده ها و آمار جهت برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت و به طور کلی سیاست گذاری های بهداشتی (اعم از شناخت ، پیشگیری و درمان) منبعی موثق و قابل اطمینان که از چهارچوبی علمی و اعضایی متخصص تشکیل شده باشد ، تاسیس گردد. از این رو در دی ماه 1390 خورشیدی با شور و مشورت آقایان دکتر کامران اسدی ، دکتر جعفر شریفیان ، دکتر علی کریمی ، دکتر محسن وحید ، دکتر محسن مردانی ، دکتر حسین اتحاد ، دکتر احمدرضا میربلوک و دکتر مهران سلیمان ها و با مساعدت دکتر شاهرخ یوسف زاده ، مدیریت محترم مرکز آموزشی ، بهداشتی و خدمات درمانی پورسینای رشت ، این مهم تحقق یافت. مرکز تحقیقات ارتوپدی در تاریخ 1395/5/17  از طرف وزیر محترم بهداشت و درمان آموزش پزشکی موفق به اخذ موافقت اصولی گردید.

اهداف مرکز

       ایجاد زیر ساخت لازم جهت گسترش و ارتقاء ظرفیت تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در زمینه علوم پایه و بالینی ارتوپدی

            ارتقاء وضعیت تحقیقاتی جراحی ارتوپدی گیلان در سطح کشوری

           ارتقای سطح علمی و تحقیقاتی استادان و دانشجویان پزشکی

        ایجاد امکانات و فضای لازم برای طرح نظرات و دیدگاه های علاقه مندان در زمینه های مرتبط با ارتوپدی

           گسترش فرهنگ تحقیق و تفکر علمی به ویژه در زمینه ارتوپدی  

محورهای فعالیت مرکز:

افزایش کمی و کیفی تحقیقات در زمینه علوم پایه و بالینی ارتوپدی  بررسی و انجام پژوهش در مورد نتایج روش های تشخیصی و درمانی بیماران ارتوپدی   بررسی و انجام پژوهش در مورد روش های تشخیصی و درمانی جدید برای بیماران ارتوپدی

Affiliation

Orthopedic Research center, Department of orthopaedic, Poursina Hospital ,school of medicine , Guilan university of medical sciences, Rasht, Iran

افیلیشن  

       مرکز تحقیقات ارتوپدی ، گروه ارتوپدی ، بیمارستان پورسینا ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، رشت ، ایران

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400