طرح های تحقیقاتی پایان یافته
 
1. بررسی اپیدمیولوژیک کمر درد در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان پورسینا رشت طی سال1390
2. بررسی میزان پیش بینی آواسکولار نکروزیس سر استخوان فمور بعداز شکستگی گردن استخوان فمور بر اساس وجود خونریزی حین جراحی با روش های دریلینگ در بیماران بستری در بیمارستان پورسینا
3. بررسی نتایج عمل جراحی بازکوچک درمقایسه با روش جراحی بازکلاسیک دربیماران مبتلا به سندروم تونل کارپال
4. بررسی نتایج دبریدمان آرتروسکوپی زانو در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت
5. مقایسه ارزش تشخیصی Indirect MR arthrography و Conventional MRIدرتشخیص پاتولوژی های مفصل زانودربیماران با درد زانو ارجاع شده به بیمارستان پورسینای رشت در سال 1391
6.بررسی مقایسه¬ای میزان اثر ضد درد استامینوفن تزریقی و فنتانیل در درمان درد پس از عمل جراحی اندام تحتاتی در بیماران مبتلا به مشکلات ارتوپدیک مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت طی سال 1391
7. عنوان بررسی وضعیت ترانسفیوژن خون در بیماران کاندید اعمال جراحی (ارتوپدی) در مرکز آموزشی درمانی پورسینا¬ی رشت در طی سه ماه
8. مقایسه کارایی دو روش بیهوشی داخل وریدی منطقه ای(بیربلاک): استفاده از روش یک تورنیکه در برابر روش معمول دوتورنیکه در اعمال جراحی ارتوپدی دیستال اندام فوقانی
9. ارزیابی اعتبار سنجی دستگاه سنجش طول کانال ران (ساطکر) در جراحی های ترمیمی ضایعات زانو
10. بررسی میزان و علل پذیرش مجدد بیماران تحت عمل ارتوپدی در طی 30 روز بعد از ترخیص در مرکز آموزشی - درمانی پورسینا در سال 1391
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400